Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

Časté otázky

Prečo vznikol II. pilier?

Ako reakcia na dlhodobý problém s financovaním dôchodkov zo štátneho systému, ktorý je neudržateľný najmä kvôli čoraz viac sa zväčšujúcej priepasti medzi počtom poberateľov a počtom prispievateľov. Cieľom II. piliera je zabezpečiť budúcim dôchodcom vyplácanie penzie minimálne z dvoch zdrojov.

Kto môže vstúpiť do II. piliera?

Každá osoba, ktorej zamestnávateľ na základe pracovnej zmluvy alebo dohody zaslal aspoň jeden povinný odvod do Sociálnej poisťovne a súčasne splnia podmienku, že ku dňu podpisu zmluvy nedovŕšili 35 rokov.

Čo ak sa dôchodku nedožijem?

Peniaze nasporené v II. pilieri sú v plnej miere predmetom dedenia. V prípade potreby je možné určiť konkrétnu osobu alebo viacero osôb.
Zaujímavou alternatívou je aj možnosť presunutia nasporenej sumy na účet II. piliera oprávnenej osoby alebo dediča, ktorého ste si zvolili.

Koľko stojí aktivácia II. piliera?

Vstup do II. piliera Vás nebude stáť ani cent. Je bezplatný.

Musím do sporenia prispievať aj z vlastných peňazí?

Nie. Sporenie v II. pilieri primárne funguje na základe povinných príspevkov Vášho zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne.

Môžem si z II. Piliera vyberať peniaze?

Peniaze je možné čerpať až po dovŕšení dôchodkového veku.

Kto nemôže vstúpiť do II. piliera?

Zamestnanci silových rezortov, ktorí majú osobitné dôchodkové zabezpečenie a ľudia nad 35 rokov.

dochodkovy pilier online