Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

Ďakujeme vám za vyplnenie potrebných údajov.

Obratom ich spracujeme do zmluvy, ktorú vám zašleme na adresu vášho trvalého bydliska.

Jediné, čo od vás budeme potrebovať, je zmluvu podpísať a zaslať nám ju späť v priloženej obálke.

Tešíme sa, že ste nám prejavili vašu dôveru.

Spätná väzba

  • Dotazník

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Poznámka