Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

Ak pracujete, máte menej ako 35 rokov a ešte stále ste si neaktivovali II. pilier, tento text neignorujte.

Môžete sa naň síce vykašlať, ale po jeho prečítaní si tiež môžete zabezpečiť lepšie vyhliadky na život A to aj bez toho, aby ste si za to museli priplácať.

Každý mesiac zákonne odvádzate 18 % zo svojho hrubého príjmu na starobné poistenie čo reprezentuje I. dôchodkový pilier. Vaše odvody sa tu však nezhodnocujú, ale vyplácajú sa z nich súčasné dôchodky. A to v podstate znamená, že budúcnosť vášho dôchodku z I. piliera je viac ako neistá.

Ako totiž uvádzame v sekcii o I. pilieri, kvôli nízkej pôrodnosti už čoskoro na dôchodky nebude mať kto zarábať. Ak však svoje dôchodkové sporenie rozdelíte do dvoch pilierov, váš budúci dôchodok si môžete vylepšiť. A ako spomíname vyššie, naozaj vás to nebude stáť nič navyše.

Ak si začnete sporiť v dvojpilierovom dôchodkovom systéme, vaše odvody začnú putovať okrem I. piliera, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa, aj do II. piliera, ktorý bude patriť vám. Spomínaný 18% odvod sa rozdelí a časť sa automaticky presunie do

II. piliera, v ktorom za vás fnancie bude spravovať vami zvolená dôchodková

správcovská spoločnosť. Na dôchodku tak poberáte penziu minimálne z dvoch zdrojov.

Avšak zatiaľ čo prvý zdroj bude do veľkej miery závisieť od demografckého vývoja v štáte, ktorý, povedzme si pravdu, nevyzerá veľmi ružovo, ten druhý bude mať šancu na zaujímavé zhodnotenie vďaka investičným stratégiám dôchodkových správcovských spoločností.

Na rozdiel od I. piliera teda v II. pilieri máte všetko takpovediac vo svojich rukách. Práve vy si môžete vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá bude spravovať a zhodnocovať vaše peniaze, a rovnako si vyberiete aj vami preferovaný fond. Oboje pritom môžete kedykoľvek bez poplatku zmeniť. Výhodou je tiež to, že si nasporenú sumu a vývoj investícií sledujete na vašom osobnom účte. Vždy tak máte prehľad, ako ste na tom.

DOCHODOK ONLINE

O vaše peniaze neprídete ani v prípade úmrtia.

Patria totiž vám a ako všetok váš ostatný majetok, aj vaše úspory budú predmetom dedenia. Už pri aktivácii II. piliera si navyše môžete vybrať, komu peniaze po smrti prenecháte.

A čo v prípade, ak pôjdete na materskú dovolenku? Nebojte sa, vtedy vám na sporenie do II. piliera bude prispievať štát. Niet preto na čo čakať. Čím skôr začnete, tým lepší dôchodok môžete mať.