Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

Na rozdiel od prvých dvoch pilierov, do ktorých smerujú odvody na zákonné starobné poistenie, v treťom pilieri sa vám môžu zhodnocovať peniaze, ktoré si doň vložíte sami alebo váš zamestnávateľ.

Do III. piliera môže vstúpiť ktokoľvek, kto má viac ako 18 rokov. Neplatí tu teda podobné obmedzenie ako pri II. pilieri, do ktorého môžete vstúpiť len vtedy, ak máte do 35 rokov.

Výhodou III. piliera je to, že vám naň môže prispievať zamestnávateľ. Ľuďom, ktorí majú rizikové povolanie, doň napríklad zamestnávateľ prispieva povinne. Často však býva práve príspevok do III. piliera jedným zo zamestnaneckých beneftov. Napokon, príspevky si zamestnávateľ môže započítať do svojich daňových výdavkov.

Informujte sa v práci o príspevku do III. piliera a my vám pomôžeme s jeho bezstarostnou aktiváciou.

dochodkovy pilier online - matej mraz