Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

Ako iste viete, každý mesiac sa vám z hrubej mzdy strhávajú rôzne poplatky

a odvody. Medzi nimi aj odvod vo výške 18 % na starobné poistenie, ktorý smeruje do Sociálnej poisťovne. Tá peniaze spravuje v takzvanom I. pilieri, ktorý funguje na priebežnom princípe fnancovania dôchodkov. Čo znamená, že z toho, čo odvádzate, sa už teraz vyplácajú súčasné dôchodky.

Človek by si bol myslel, že čím dlhšie a lepšie bude zarábať, tým lepší dôchodok bude mať. No nemusí to byť celkom tak. Totiž zatiaľ čo v roku 2015 pracovalo na 10 dôchodkov približne 16 aktívnych zamestnancov, očakáva sa, že v roku 2040 sa tento stav vyrovná a na 10 dôchodkov bude pracovať 10 zamestnancov.

Ak si predstavíte, aké žalostne nízke sú dôchodky našich starých rodičov sú už teraz, nastáva čas na paniku. Alebo prinajmenšom na premýšľanie. Napokon, už v roku 2060 by podľa Infostatu malo na 10 dôchodkov pracovať len 7,4 človeka.

Spoliehať sa teda iba na I. pilier, s ktorým hospodári štát a ktorý výrazne podlieha nízkej pôrodnosti na Slovensku, nie je úplne rozumným krokom. Vaše zákonné odvody však môžete rozdeliť do dvoch pilierov a aspoň tak si zabezpečiť, že časť vašich peňazí naozaj ostane vo vašich rukách. Prečítajte si viac o II. pilieri alebo si ho rovno bezplatne aktivujte online v troch jednoduchých krokoch.