Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

Image by senivpetro on Freepik