Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

opratí sa v tom mať jasno