Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

Dôchodková správcovská spoločnosť

Neviete si vybrať spoločnosť? Pri výbere odporúčame zvoliť si značku, s ktorou máte alebo Vaše okolie má dobré skúsenosti. Rozdiely sú minimálne a v prípade potreby je možná bezplatná online zmena.

Dôchodkový fond

Neviete si vybrať fond? Pri výbere odporúčame zvoliť si indexové portfólio vzhľadom na dlhodobý zámer a predpokladaný zisk. V prípade potreby je možná bezplatná zmena pomocou online účtu.

Osobné údaje

ⓘ Vaše údaje sú u nás v bezpečí

  • Výber spoločnosti
  • Výber fondu
  • Osobné údaje

Zvoľte správcovskú spoločnosť:

.

Zvoľte fond:

..

...

Meno

Priezvisko

Rodné číslo

Číslo dokladu totožnosti

Štátna príslušnosť

Ulica

Súpisné číslo

Mesto

PSČ

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Ochrana osobných údajov